Υπολόγισε την ακτίνα ενός κύκλου όταν ξέρεις το εμβαδόν ή το μήκος - περίμετρο του κύκλου online. Επεξήγηση - Ορισμός ακτίνας. Στοιχεία του κύκλου. Circle.