Πως υπολογίζεται το μέτρο της ακτίνας και την πλευρά σε ένα στάδιο; Βρες την ακτίνα του σταδίου στο κυκλικό τμήμα του και την πλευρά στο ορθογώνιο. Stadium