Υπολογισμός μήκους ακτίνας - διαμέτρου στο ημισφαίριο με τέσσερις τρόπους. Στοιχεία ημισφαίριου. Ορισμός - επεξήγηση σχήματος σφαίρας. Ηemisphere shape