Υπολογισμοί σε σχήματα

Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε σχήματα. Εύρεση είδους και μέτρου γωνίας, υπολογισμός ακτίνας, τόξου, χορδής, διαμέτρου κύκλου, ύψους, κέντρου βάρους, ημιτόνου, συνημιτόνου, εφαπτομένης, πλευρών, διαγωνίων σχημάτων. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα κ.α. ● Shapes Calculators

Τι είδους γωνία είναι; Κατηγορίες γωνίας με μοίρες. Οξεία, ορθή κτλ

Βρες το είδος της γωνίας. Τι γωνία είναι ανάλογα με τις μοίρες της;

Βρες online το είδος της γωνίας ανάλογα με τις μοίρες της. Τι είναι η γωνία; Μηδενική, οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης; Επεξήγηση κατηγοριών

Υπολόγισε την ακτίνα στο κυρτό τμήμα και την πλευρά του σταδίου.

Υπολόγισε την ακτίνα στο κυρτό τμήμα και την πλευρά του σταδίου.

Πως υπολογίζεται το μέτρο της ακτίνας και την πλευρά σε ένα στάδιο; Βρες την ακτίνα του σταδίου στο κυκλικό τμήμα του και την πλευρά στο ορθογώνιο. Stadium

Βρες online τις μοίρες της γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου. Τύπος

Βρες online τις μοίρες της γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου. Τύπος

Βρες πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία στο σχήμα του κανονικού πολύγωνου. Μέτρο γωνίας στο κανονικό ν-γωνο. Περιγραφή λύσης. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού

Βρες τις μοίρες της εξωτερικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου

Βρες τις μοίρες της εξωτερικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου

Βρες πόσες μοίρες είναι κάθε μία από τις εξωτερικές γωνίες στο σχήμα του κανονικού πολύγωνου. Μέτρο εξωτερικής γωνίας. Περιγραφή λύσης. Τύποι υπολογισμού

Βρες online πόσες μοίρες είναι η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Βρες online πόσες μοίρες είναι η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Υπολόγισε την κεντρική γωνία σε ένα κανονικό πολύγωνο. Πως υπολογίζουμε τις μοίρες της κεντρικής γωνίας στο κανονικό ν-γωνο; Μαθηματικός τύπος υπολογισμού

Υπολόγισε τις ακτίνες (εσωτερική – εξωτερική) του κυκλικού δακτύλιου

Υπολόγισε τις ακτίνες (εσωτερική – εξωτερική) του κυκλικού δακτύλιου

Βρες το μήκος των δύο ακτίνων σε έναν κυκλικό δακτύλιο και το ύψος του δακτυλίου (μεγάλη ακτίνα μείον τη μικρή ακτίνα). Μήκος Εσωτερικής και εξωτερικής ακτίνας.

Βρες online την εφαπτομένη μίας γωνίας. εφθ. Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολογισμός εφαπτομένης μίας γωνίας - εφθ - Τριγωνομετρικός αριθμός

Υπολόγισε online τον τριγωνομετρικό αριθμό της εφαπτομένης εισάγοντας τις μοίρες της γωνίας. Θεωρία εφαπτομένης και μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Tanx

Βρες onliine πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό πολύγωνο. Θεωρία – Λύση

Υπολόγισε το πλήθος των πλευρών ενός κανονικού πολυγώνου online όταν ξέρεις τις μοίρες της εσωτερικής ή της εξωτερικής γωνίας του σχήματος. Θεωρία - Τύποι

Βρες online με τρεις τρόπους το μήκος της χορδής ενός κύκλου. Τύποι

Βρες online με τρεις τρόπους το μήκος της χορδής ενός κύκλου. Τύποι

Υπολόγισε πόσο μήκος έχει μία χορδή ενός κύκλου όταν ξέρεις την ακτίνα & τη γωνία ή την απόσταση ή το ύψος. Μαθηματικοί τύποι - Στοιχεία του κύκλου. Θεωρία

Υπολόγισε το μήκος του τόξου σε έναν κυκλικό τομέα online. Επεξήγηση

Υπολόγισε το μήκος του τόξου σε έναν κυκλικό τομέα online. Επεξήγηση

Βρες online το μήκος του γεωμετρικού σχήματος του κυκλικού τομέα. Τι είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος λύσης - Μαθηματικοί τύποι.

Υπολόγισε το μήκος των διαγωνίων ενός ρόμβου. Στοιχεία σχήματος

Βρες πόσο είναι το μήκος των δύο διαγωνίων στο σχήμα του ρόμβου. Βρες τις κάθετες διαγώνιες με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους online. Περίμετρος, εμβαδόν ρόμβου