Υπολογισμοί σε στερεά

Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε στερεά. Εύρεση βάσης, ακμής, κορυφής, ακτίνας, ύψους, πλευράς κ.α. στον κώνο, κόλουρο κώνο, κάψουλα, πυραμίδα, κύλινδρο, πρίσμα, ελλειψοειδές, ημισφαίριο, σφαίρα, παραλληλεπίπεδο κτλ. ● Solid Shapes Calculators

Κάψουλα – Βρες το μήκος της ακτίνας του ημισφαίριου τμήματος.

Κάψουλα – Βρες το μήκος της ακτίνας του ημισφαίριου τμήματος

Υπολογισμός του μήκους της ακτίνας στα σφαιρικά άκρα μιας κάψουλας online. Τι σχήμα είναι η κάψουλα; Επεξήγηση, ορισμός, τύποι και στοιχεία του γεωμετρικού στερεού

Υπολογισμός όγκου στο ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα. Βάσεις, έδρες, ύψος

Υπολόγισε τον όγκο στο ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα. Μαθηματικός τύπος εύρεσης όγου και εμβαδού τριγωνικού πρίσματος. Βάσεις, έδρες, ύψος. Στοιχεία πρίσματος

Υπολόγισε online πόσο μήκος έχει η ακμή (πλευρά) ενός κώνου. Τύπος.

Ποια είναι η ακμή στο γεωμετρικό στερεό του κώνου; Υπολογισμός online του μήκους της. Τύπος & επεξήγηση εύρεσης της ακμής γνωρίζοντας στοιχεία του σχήματος

Υπολογισμός όγκου πρίσματος. Βάσεις, παράπλευρες έδρες, ακμές κτλ

Υπολόγισε τον όγκο στο πρίσμα. Τύπος εμβαδού παράπλευρης επιφάνειας, συνολικής επιφάνειας και όγκου ορθού πρίσματος. Ορισμός πρίσματος. Εμβαδόν βάσης, ύψος