Υπολογισμοί περιμέτρων

Γεωμετρικοί υπολογισμοί της περιμέτρου – περιφέρειας σχημάτων. Online εύρεση του μήκους της περιμέτρου οικοπέδων, κύκλου, κυκλικού τομέα, έλλειψης, τετραγώνου, τριγώνου, σταδίου, κυκλικού δακτυλίου, τραπεζίου, παραλληλόγραμμου, πολυγώνου κτλ. ● Circumference Calculators

Υπολόγισε online την περίμετρο – περιφέρεια στο σχήμα του σταδίου.

Υπολόγισε online την περίμετρο – περιφέρεια στο σχήμα του σταδίου.

Βρες online το μήκος της περιμέτρου σε ένα στάδιο. Επεξήγηση εύρεσης - Τρόπος. Άθροισμα περιμέτρων κύκλου και ορθογωνίου. Στοιχεία του σταδίου σχήματος.

Βρες την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος & το μήκους του κύκλου

Βρες την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος & το μήκους του κύκλου

Βρες online πόσο είναι η περίμετρος στον κυκλικό δακτύλιο. Μαθηματικός τύπος. Υπολογισμός μήκους, περιφέρειας όλου του κύκλου. Στοιχεία κυκλικού δακτυλίου.

Υπολόγισε το μήκος περιμέτρου – περιφέρειας σε έναν κυκλικό τομέα

Βρες online την περίμετρο του γεωμετρικού σχήματος του κυκλικού τομέα. Τι είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος εύρεσης περιφέρειας.

Εύρεση περιμέτρων κυκλικού δακτύλιου: Ολική, εσωτερική, εξωτερική

Εύρεση περιμέτρων κυκλικού δακτύλιου: Ολική, εσωτερική, εξωτερική

Βρες πόσο είναι το μήκος της περιφέρειας του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου και η συνολική περίμετρος (άθροισμα) στον κυκλικό δακτύλιο. Annulus shape

Υπολόγισε online την περίμετρο ενός τραπεζίου. Λύση και θεωρία

Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε έναν τραπέζιο. Πως βρίσκουμε την περίμετρο στο σχήμα του τραπεζίου; Άθροισμα των τεσσάρων πλευρών του σχήματος.

Υπολόγισε online την περίμετρο ενός τετραγώνου. Έπεξήγηση λύσης.

Υπολόγισε online την περίμετρο ενός τετραγώνου. Επεξήγηση λύσης

Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε ένα τετράγωνο. Βρες την περίμετρο όταν γνωρίζεις πλευρά, διαγώνιο ή το εμβαδόν του τετραγώνου. Μαθηματικοί τύποι.

Υπολόγισε online την περίμετρο ενός ρόμβου. Έπεξήγηση λύσης – Θεωρία

Υπολόγισε online την περίμετρο ενός ρόμβου. Έπεξήγηση λύσης – Θεωρία

Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε έναν ρόμβο. Πως βρίσκουμε την περίμετρο (άθροισμα πλευρών) στο σχήμα του ρόμβου; Επεξήγηση λύσης - Θεωρία σχήματος