Αλγεβρικοί υπολογισμοί – πράξεις

Μαθηματικοί – αλγεβρικοί υπολογισμοί και πράξεις. Προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί & διαιρέσεις αριθμών και πινάκων. Αριθμομηχανή. Αποστάσεις. Δυνάμεις, ρίζες, μέση τιμή, διακύμανση, διάμεσος, στατιστικοί υπολογισμοί. Κλάσματα, δεκαδικοί, τυχαίοι αριθμοί, μεγαλύτερη & μικρότερη τιμή, ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη κτλ. ● Calculus – Math

Κάνε online την απλή μέθοδο των τριών. Επεξήγηση μεθόδου. Χιαστί

Απλή μέθοδος των τριών με ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα ποσά online

Τι είναι και πως επιλύεται η απλή μέθοδος των τριών; Λύση μεθόδου σε ανάλογα ή σε αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Θεωρία - Επεξήγηση και υπολογισμός online.

Υπολόγισε τη διακύμανση ενός συνόλου αριθμών. Μέτρο Διασποράς

Υπολογισμός της Διακύμανσης ως Μέτρο Διασποράς ενός συνόλου αριθμών

Εύρεση της διακύμανσης ως δείκτη διασποράς αριθμών. Περιγραφή - Επεξήγηση διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως διακύμανση - Variance. Απόσταση από τη μέση τιμή

Υπολόγισε την τυπική απόκλιση ενός συνόλου αριθμών. Μέτρο Διασποράς

Υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης ως Μέτρο Διασποράς μίας ομάδας τιμών

Εύρεση online της τυπικής απόκλισης ως δείκτη διασποράς αριθμών. Περιγραφή - Επεξήγηση διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως τυπική απόκλιση; - Standard Deviation

Βρες την επικρατούσα τιμή (υπάρχει περισσότερες φορές) σε ένα σύνολο

Εύρεση επικρατούσας ή δεσπόζουσας ή συχνότερης τιμής σε σύνολο αριθμών

Ποια είναι η πιο συχνή τιμή - Επικρατούσα σε ένα σύνολο αριθμών; Online calculator - στατιστικός υπολογισμός. Βρες τον αριθμό με τη συχνότερη εμφάνιση.

Βρες online το γινόμενο ενός αριθμού με έναν πίνακα. Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα – Βαθμωτός πολλαπλασιασμός online

Πολλαπλασίασε έναν πίνακα με έναν πραγματικό αριθμό - Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός online. Δώσε τα στοιχεία του πίνακα και δες το αποτέλεσμα - Γινόμενο.

Γινόμενο δύο πινάκων με οποιοδήποτε αριθμό γραμμών και στηλών.

Πολλαπλασιασμός των στοιχείων δύο Πινάκων m γραμμών και n στηλών

Πολλαπλασιασμός πινάκων online. Βρες τον πίνακα - αποτέλεσμα. Θεωρία πινάκων - Επεξήγηση πολλαπλασιασμού δύο πινάκων. Εισαγωγή στοιχείων γραμμών και στηλών

Υπολογισμός της διαφοράς δύο πινάκων online. Αφαίρεση των στοιχείων.

Αφαίρεση των στοιχείων - εγγραφών δύο Πινάκων m γραμμών και n στηλών

Αφαίρεση των στοιχείων δύο πινάκων με ίδιο αριθμό γραμμών & στηλών - ίδιες διαστάσεις. Πράξεις μεταξύ δύο πινάκων. Περιγραφή, Επεξήγηση. Matrix Calculation

Υπολογισμός του αθροίσματος δύο πινάκων online. Πρόσθεση στοιχείων.

Πρόσθεση των στοιχείων – εγγραφών δύο Πινάκων m γραμμών και n στηλών

Πρόσθεση των στοιχείων δύο πινάκων με ίδιο αριθμό γραμμών & στηλών - ίδιες διαστάσεις. Πράξη πρόσθεσης μεταξύ δύο πινάκων. Τρόπος, Περιγραφή, Επεξήγηση.

Βρες online την απόσταση δύο σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο.

Υπολογισμός της απόστασης δύο 2 σημείων στο Καρτεσιανό επίπεδο

Υπολόγισε την απόσταση δύο σημείων εισάγοντας τις συντεταγμένες (τετμημένη και τεταγμένη) τους. Πόσο απέχουν στο καρτεσιανό επίπεδο - σύστημα αξόνων;

Υπολόγισε online το άθροισμα ενός συνόλου αριθμών. Πρόσθεση τιμών

Υπολόγισε το σύνολο – πρόσθεση μίας ομάδας αριθμών

Πρόσθεσε ένα σύνολο αριθμών που εισάγεις. Δες το αποτέλεσμα - άθροισμα. Θεωρία και ιδιότητες της πράξης της πρόσθεσης. Τι θα βρω αν προσθέσω τους αριθμούς;

Υπολόγισε online τη μέση τιμή, το μέσο όρο ενός συνόλου αριθμών.

Υπολόγισε online τον μέσο όρο μίας ομάδας αριθμών

Δες online ποια είναι η αριθμητική μέση τιμή ενός συνόλου τιμών. Τι είναι ο μέσος όρος; Τρόπος υπολογισμού. Άθροισμα αριθμών και διαίρεση με το πλήθος.

Υπολογιστής τσέπης – Επιστημονικό κομπιουτεράκι πράξεων online

Υπολογιστής τσέπης – Επιστημονικό κομπιουτεράκι πράξεων online

Υπολογιστής τσέπης online - Επιστημονική αριθμομηχανή υπολογισμών & πράξεων. Απλές και σύνθετες πράξεις - Αποτελέσματα, προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις κ.α.

Υπολόγισε online πόσο είναι η δύναμη ενός αριθμού. Βάση – Εκθέτης

Βρες τη δύναμη ενός αριθμού. Υπολογισμός βάσης υψωμένη σε εκθέτη.

Δες τι αποτέλεσμα δίνει ένας αριθμός αν τον υψώσω σε μία δύναμη; Στο τετράγωνο, στην πέμπτη κτλ. Τι είναι οι δυνάμεις των αριθμών. Θεωρία - Calculator

Υπολογισμοί με ποσοστά. Βρες online το ποσοστό επί τοις εκατό %.

Υπολογισμοί με ποσοστά. Βρες online το ποσοστό επί τοις εκατό %.

Βρες το ποσοστό σε ένα πρόβλημα. %. Πόσο τοις εκατό είναι η έκπτωση; Πόσο τοις εκατό μεταβάλλεται ένα στοιχείο; Τι είναι το ποσοστό; Πως συμβολίζεται;

Υπολόγισε online την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού. Ορισμός

Υπολόγισε online την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού. Ορισμός

Εύρεση online της τετραγωνικής ρίζας ενός αριθμού. Τι είναι η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού; Μαθηματικός συμβολισμός - Τρόπος υπολογισμού. Άλγεβρα

Βρες τη διάμεσο ενός συνόλου αριθμών online. Μεσαίος αριθμός.

Υπολογισμός online ποια η διάμεσος, ο μεσαίος αριθμός ομάδας αριθμών

Δες online ποια είναι η διάμεσος μίας ομάδας αριθμών σε φθίνουσα ή αύξουσα διάταξη. Τι είναι η διάμεσος; Πως υπολογίζεται; Στατιστική. Εύρεση μεσαίας τιμής

Πολλαπλασιασμός πολλών ή μεγάλων αριθμών online. Συνάρτηση – Product

Υπολόγισε το γινόμενο μεγάλων ή πολλαπλών αριθμών - Πολλαπλασιασμός

Υπολόγισε online είτε το γινόμενο αριθμών μεγάλου πλήθους είτε μεγάλων αριθμών. Η πράξη του πολλαπλασιασμού με πολλούς παράγοντες. Multiplication - Product

Βρες online το υπόλοιπο της διαίρεσης δύο αριθμών. Επεξήγηση

Υπολογισμός υπόλοιπου διαίρεσης δύο αριθμών. Remainder Calculator

Δες online το αποτέλεσμα και τη διαδικασία υπολογισμού του υπολοίπου μίας διαίρεσης. Διαιρετέος, διαιρέτης, πηλίκο και υπόλοιπο. Ατελής ή τέλεια διαίρεση.