Υπολογισμοί – Calculators

Μαθηματικοί – Αλγεβρικοί – Γεωμετρικοί υπολογισμοί. Πράξεις αριθμών και πινάκων. Κομπιουτεράκι. Δυνάμεις & ρίζες. Κλάσματα & δεκαδικοί. Τριγωνομετρικοί αριθμοί. Γεωμετρικά σχήματα & στερεά. Υπολογισμοί εμβαδών, περιμέτρων, όγκων, πλευρών, ακτίνων, γωνιών κ.α. Μετατροπές μεταξύ μονάδων μέτρησης. – Online free math calculators

Κάνε online την απλή μέθοδο των τριών. Επεξήγηση μεθόδου. Χιαστί

Απλή μέθοδος των τριών με ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα ποσά online

Τι είναι και πως επιλύεται η απλή μέθοδος των τριών; Λύση μεθόδου σε ανάλογα ή σε αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Θεωρία - Επεξήγηση και υπολογισμός online.

Εκπτώσεις. Ποσό πριν και μετά την έκπτωση. Αρχική και τελική τιμή.

Υπολογισμός εκπτώσεων. Ποσοστό ή ποσό έκπτωσης, τελική & αρχική τιμή

Υπολογισμός έκπτωσης. Ποσοστά εκπτώσεων. Πόσο κοστίζει πριν και μετά την έκπτωση; Επεξήγηση ποσοστών. Εύρεση αρχικής και τελικής τιμής αγοράς. Sales calculator

Υπολόγισε τη διακύμανση ενός συνόλου αριθμών. Μέτρο Διασποράς

Υπολογισμός της Διακύμανσης ως Μέτρο Διασποράς ενός συνόλου αριθμών

Εύρεση της διακύμανσης ως δείκτη διασποράς αριθμών. Περιγραφή - Επεξήγηση διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως διακύμανση - Variance. Απόσταση από τη μέση τιμή

Βρες την επικρατούσα τιμή (υπάρχει περισσότερες φορές) σε ένα σύνολο

Εύρεση επικρατούσας ή δεσπόζουσας ή συχνότερης τιμής σε σύνολο αριθμών

Ποια είναι η πιο συχνή τιμή - Επικρατούσα σε ένα σύνολο αριθμών; Online calculator - στατιστικός υπολογισμός. Βρες τον αριθμό με τη συχνότερη εμφάνιση.

Υπολόγισε την τυπική απόκλιση ενός συνόλου αριθμών. Μέτρο Διασποράς

Υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης ως Μέτρο Διασποράς μίας ομάδας τιμών

Εύρεση online της τυπικής απόκλισης ως δείκτη διασποράς αριθμών. Περιγραφή - Επεξήγηση διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως τυπική απόκλιση; - Standard Deviation

Βρες online το γινόμενο ενός αριθμού με έναν πίνακα. Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα – Βαθμωτός πολλαπλασιασμός online

Πολλαπλασίασε έναν πίνακα με έναν πραγματικό αριθμό - Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός online. Δώσε τα στοιχεία του πίνακα και δες το αποτέλεσμα - Γινόμενο.

Γινόμενο δύο πινάκων με οποιοδήποτε αριθμό γραμμών και στηλών.

Πολλαπλασιασμός των στοιχείων δύο Πινάκων m γραμμών και n στηλών

Πολλαπλασιασμός πινάκων online. Βρες τον πίνακα - αποτέλεσμα. Θεωρία πινάκων - Επεξήγηση πολλαπλασιασμού δύο πινάκων. Εισαγωγή στοιχείων γραμμών και στηλών

Υπολογισμός της διαφοράς δύο πινάκων online. Αφαίρεση των στοιχείων.

Αφαίρεση των στοιχείων - εγγραφών δύο Πινάκων m γραμμών και n στηλών

Αφαίρεση των στοιχείων δύο πινάκων με ίδιο αριθμό γραμμών & στηλών - ίδιες διαστάσεις. Πράξεις μεταξύ δύο πινάκων. Περιγραφή, Επεξήγηση. Matrix Calculation

Υπολογισμός του αθροίσματος δύο πινάκων online. Πρόσθεση στοιχείων.

Πρόσθεση των στοιχείων – εγγραφών δύο Πινάκων m γραμμών και n στηλών

Πρόσθεση των στοιχείων δύο πινάκων με ίδιο αριθμό γραμμών & στηλών - ίδιες διαστάσεις. Πράξη πρόσθεσης μεταξύ δύο πινάκων. Τρόπος, Περιγραφή, Επεξήγηση.

Βρες online την απόσταση δύο σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο.

Υπολογισμός της απόστασης δύο 2 σημείων στο Καρτεσιανό επίπεδο

Υπολόγισε την απόσταση δύο σημείων εισάγοντας τις συντεταγμένες (τετμημένη και τεταγμένη) τους. Πόσο απέχουν στο καρτεσιανό επίπεδο - σύστημα αξόνων;

Υπολόγισε online το άθροισμα ενός συνόλου αριθμών. Πρόσθεση τιμών

Υπολόγισε το σύνολο – πρόσθεση μίας ομάδας αριθμών

Πρόσθεσε ένα σύνολο αριθμών που εισάγεις. Δες το αποτέλεσμα - άθροισμα. Θεωρία και ιδιότητες της πράξης της πρόσθεσης. Τι θα βρω αν προσθέσω τους αριθμούς;

Υπολογιστής τσέπης – Επιστημονικό κομπιουτεράκι πράξεων online

Υπολογιστής τσέπης – Επιστημονικό κομπιουτεράκι πράξεων online

Υπολογιστής τσέπης online - Επιστημονική αριθμομηχανή υπολογισμών & πράξεων. Απλές και σύνθετες πράξεις - Αποτελέσματα, προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις κ.α.

Υπολόγισε online τη μέση τιμή, το μέσο όρο ενός συνόλου αριθμών.

Υπολόγισε online τον μέσο όρο μίας ομάδας αριθμών

Δες online ποια είναι η αριθμητική μέση τιμή ενός συνόλου τιμών. Τι είναι ο μέσος όρος; Τρόπος υπολογισμού. Άθροισμα αριθμών και διαίρεση με το πλήθος.

Υπολόγισε online πόσο είναι η δύναμη ενός αριθμού. Βάση – Εκθέτης

Βρες τη δύναμη ενός αριθμού. Υπολογισμός βάσης υψωμένη σε εκθέτη.

Δες τι αποτέλεσμα δίνει ένας αριθμός αν τον υψώσω σε μία δύναμη; Στο τετράγωνο, στην πέμπτη κτλ. Τι είναι οι δυνάμεις των αριθμών. Θεωρία - Calculator

Τι είδους γωνία είναι; Κατηγορίες γωνίας με μοίρες. Οξεία, ορθή κτλ

Βρες το είδος της γωνίας. Τι γωνία είναι ανάλογα με τις μοίρες της;

Βρες online το είδος της γωνίας ανάλογα με τις μοίρες της. Τι είναι η γωνία; Μηδενική, οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης; Επεξήγηση κατηγοριών

Υπολογισμοί με ποσοστά. Βρες online το ποσοστό επί τοις εκατό %.

Υπολογισμοί με ποσοστά. Βρες online το ποσοστό επί τοις εκατό %.

Βρες το ποσοστό σε ένα πρόβλημα. %. Πόσο τοις εκατό είναι η έκπτωση; Πόσο τοις εκατό μεταβάλλεται ένα στοιχείο; Τι είναι το ποσοστό; Πως συμβολίζεται;

Υπολόγισε online την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού. Ορισμός

Υπολόγισε online την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού. Ορισμός

Εύρεση online της τετραγωνικής ρίζας ενός αριθμού. Τι είναι η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού; Μαθηματικός συμβολισμός - Τρόπος υπολογισμού. Άλγεβρα

Τετραγωνικά μέτρα σε στρέμματα. Μετατροπές μονάδων μέτρησης εμβαδού

Μετατροπή μίας μονάδας μέτρησης επιφάνειας σε άλλες. Σε τι μετράμε το εμβαδόν μίας έκτασης; Τετραγωνικά μέτρα σε εκτάρια σε στρέμμα τετραγωνικά εκατοστά