Μονάδες μέτρησης χρόνου - δεκαδική μορφή. Εναλλαγές σε ώρες - λεπτά - δευτερόλεπτα - χρόνια - μήνες - δεκαετίες. Τι είναι το λεπτό, η ώρα, το τροπικό έτος;