Χίος. Οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μόρια για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομία, Ναυτιλία, Διοίκηση Τουρισμού.