Επάγγελμα Χημικός Μηχανικός. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής για σπουδές στις Πολυτεχνικές σχολές και στα 4 τμήματα Α.Ε.Ι σε Αθήνα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.