Ξάνθη. Οι βάσεις εισαγωγής στα 5 τμήματα ΑΕΙ στο ΔΠΘ. Μόρια για σπουδές στην Αρχιτεκτονική, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υπολογιστών, Πολιτικός Μηχανικός κ.α.