Χανιά Κρήτης. Οι βάσεις εισαγωγής στα 6 τμήματα ΑΕΙ στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Μόρια για σπουδές στην Αρχιτεκτονική, Μηχανικών Υπολογιστών κ.α