Βρες πόσες μοίρες είναι κάθε μία από τις εξωτερικές γωνίες στο σχήμα του κανονικού πολύγωνου. Μέτρο εξωτερικής γωνίας. Περιγραφή λύσης. Τύποι υπολογισμού