Βόλος Μαγνησίας. Οι βάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα 14 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια για σπουδές σε Τα μόρια για Αρχιτεκτονική, Γεωπονία, Ιστορία κα