Μαθηματικά ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γενικής Παιδείας της Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Γενικού Λυκείου «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής»