Ο Βίτο Βολτέρρα (Vito Volterra) ήταν Ιταλός μαθηματικός και φυσικός, με συμβολή στις ολοκληρωτικές εξισώσεις. Ιδρυτής του κλάδου της συναρτησιακής ανάλυσης