Επάγγελμα Βιολόγος. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 8 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Βιολογία σε Αθήνα, Αιγάλεω, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Πάτρα κ.α