Βάσεις Σχολών. ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και 10%

Όλες οι βάσεις – μόρια εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, ΑΕΙ) για όλα τα επιστημονικά πεδία – προσανατολισμός – κατεύθυνση για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), για τα ημερήσια και εσπερινά επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), με το 10%, για τις εξετάσεις των αλλογενών εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης.