Μαθηματικά προσανατολισμού Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ). Η εξεταστέα ύλη πανελληνίων του σχολικού έτους 2021 - 2022 από το Υπουργείο Παιδείας