«Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες – Στατιστική). Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ύλη 2020 - 2021