Άλγεβρα & Γεωμετρία Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Γυμνασίου Σχολείου. Η επίσημη διδακτέα ύλη των μαθηματικών σχολικού έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο Παιδείας.