Τρίπολη Αρκαδίας. Οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μόρια για σπουδές στη Νοσηλευτική, Πληροφορική, Οικονομικά, Διοίκηση