Άσκηση Τράπεζας θεμάτων - Γεωμετρία Α ΓΕΛ - Θέμα 2ο - 1536. Κεφάλαια 3.11 Ανισοτικές σχέσεις, 5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10 Τραπέζιο, 5.11 Ισοσκελές