Άσκηση Τράπεζας θεμάτων - Γεωμετρία Α ΓΕΛ - Θέμα 2ο - 1540. 3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11 Ανισοτικές σχέσεις, 3.13 Κάθετες και πλάγιες