Άσκηση Τράπεζας θεμάτων - Γεωμετρία Α ΓΕΛ, Θέμα 2ο 1529. 3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11 Ανισοτικές σχέσεις, 5.10 Τραπέζιο, 5.11 Ισοσκελές τραπέζιο