Επάγγελμα Τοπογράφος. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 6 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές Τοπογράφων - Χωροταξίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Βόλο κ.α