Θεσσαλονίκη - Μακεδονία. Οι βάσεις εισαγωγής στα 5 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα 72 τμήματα ΑΕΙ. Τα μόρια για ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΣΣΑΣ, ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ