Θεσσαλονίκη - Σπουδές - Πανεπιστήμια. Όλες οι βάσεις εισαγωγής - μόρια και στα 74 τμήματα ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης. Νέα Μηχανιώνα - Νομός Θεσσαλονίκης.