Θεσσαλία. Όλες οι τελευταίες βάσεις εισαγωγής - μόρια και στα 30 τμήματα ΑΕΙ της Θεσσαλίας. Σπουδές, Πανεπιστήμια σε Λάρισα - Καρδίτσα - Τρίκαλα.