Θεολόγος - Ιερέας. Οι βάσεις στις Θεολογικές και Εκκλησιαστικές σχολές το 2020 και στα 13 τμήματα Α.Ε.Ι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ηράκλειο.