Καριέρα σε Θέατρο - Κινηματογράφο κλπ. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 15 τμήματα Α.Ε.Ι για τις Τέχνες σε όλη την Ελλάδα