Τεχνολόγος Τροφίμων. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 στα 5 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Τεχνολογία τροφίμων σε Αγρίνιο, Αργοστόλι, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα κα