Υπολογισμός του εμβαδού για το ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα. Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας, τριγωνικών βάσεων και ολικό εμβαδόν στρεού σχήματος.