Σχολή Ικάρων. Βάσεις στα 3 τμήματα του ΑΕΙ. Μόρια εισαγωγής για τις σχολές Ικάρων Ελεγκτές Αεράμυνας (ΣΙ), Ικάρων Ιπτάμενοι (ΣΙ), Ικάρων Μηχανικοί (ΣΜΑ).