Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών - Τομέας Μαθηματικών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Βάση, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, email, fax κ.α.