Επάγγελμα Στρατιωτικός. Οι βάσεις στις Στρατιωτικές σχολές (Ικάρων κα), Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κα) το 2020 στα 29 τμήματα Α.Ε.Ι