Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμου Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βάση, Διεύθυνση, Τηλέφωνα κ.α.