Τμήμα Στατιστικής Σχολή Επιστημών και τεχνολογίας της Πληροφορίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βάση, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, μαθήματα, μεταπτυχιακά κα