Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Βάσεις στα 7 τμήματα ΑΕΙ - Θεσσαλονίκη. Μόρια σε Ιατρικό, Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό, Οικονομικό, Φαρμακευτικό