Σπάρτη Λακωνίας. Οι βάσεις εισαγωγής στα 3 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μόρια για σπουδές στη Φυσικοθεραπεία, Ψηφιακά Συστήματα, Αθλητισμό.