Εξάπλωση κορωνοϊού - COVID-19 ● Η μαθηματική εξήγηση γιατί είναι σημαντική η εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής απομάκρυνσης (social distancing) πολύ νωρίς.