Ο Σέυμουρ Παπέρτ (Seymour Aubrey Papert) ήταν μαθηματικός επιστήμονας πληροφορικής. Πρωτοπόρος τεχνητής νοημοσύνης. Επινόησε τη γλώσσα προγραμματισμού Logo