Σάμος. Οι βάσεις εισαγωγής στα 3 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μόρια σπουδών σε Μαθηματικά, Πληροφοριακά Συστήματα, Στατιστική - Χρηματοοικονομικά.