Ο υπολογισμός μίας παράστασης είναι αδιέξοδος. Δε μένει τίποτα άλλο. Κρέμασμα κάτω από την ρίζα. Προσοχή! Για να βρίσκεστε εκεί πρέπει να είστε θετικός :)