Ρέθυμνο Κρήτης. Οι βάσεις εισαγωγής στα 10 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Μόρια για σπουδές στη Φιλολογία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά κ.α.