Το πιο γνωστό θεώρημα της Γεωμετρίας. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Περιγραφή, επεξήγηση, εφαρμογή στο ορθογώνιο τρίγωνο. Υποτείνουσα πλευρά & κάθετες πλευρές.