Πτολεμαΐδα Κοζάνης. Βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα ΑΕΙ στο ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. και Σ.Π.Α. Μόρια σπουδών σε Εργοθεραπεία, Μαιευτική, Πυροσβεστών, Ανθυποπυραγών.