Επάγγελμα Ψυχολόγος. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 6 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Ψυχολογία σε Αθήνα, Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Φλώρινα.