Γεωμετρία Πρώτης (1ης - Α) τάξης Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ). Η επίσημη διδακτέα ύλη των μαθηματικών του σχολικού έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο Παιδείας.